Wymogi BHP w pralniach przemysłowych

Przemysłowe pralnie wodne to nie tylko duże przedsiębiorstwa usługowe. Trzeba mieć na uwadze  specyfikę takich miejsc, a więc kontakt z chemikaliami, wysoką temperaturą, parą oraz czasem zagrażającą bezpieczeństwu  pracownika, obsługą profesjonalnych maszyn pralniczych . Wszystkie te czynniki sprawiają, że szczególnie ważne stają się wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy jakich należy przestrzegać w pralniach przemysłowych.
Oto podstawa prawna takich wymogów BHP
– rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach z dnia 27 IV 2000 roku ( Dziennik Ustaw nr 40 /2000 pozycja 469 ).
– rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym oraz sanitarnym pomieszczenia pralni z dnia 10 XI 2000 roku ( Dziennik Ustaw nr 213/2006 pozycja 1568).
– rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogólnych przepisów BHP  z dnia 26 IX 1997 roku
– Kodeks Pracy art 207, 215, 221, 229 i 237
– wymogi polskiej normy PN-EN 14065; 2005
– aktualne rozporządzenia dotyczące wymogów technicznych budynków

Nie sposób szczegółowo omówić wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach przemysłowych, ale najważniejsze aspekty są następujące:
– przestrzeganie procedur przechowywania i używania środków chemicznych, najważniejsze z nich to zamykanie magazynku z chemikaliami oraz przechowywanie przy maszynie tylko niezbędnej do danego cyklu prania ilości chemikaliów.
– przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obsługi maszynach
– odpowiednio dobrane ubranie robocze
– szkolenia pracowników i kierownika na którym ciąży odpowiedzialność dopilnowania wszelkich procedur i kontrola przeprowadzenia szkoleń BHP
– czytelna instrukcja obsługi przy każdej maszynie pralniczej
– określone prawem warunki lokalowe
– odpowiednia wentylacja
– odpowiednie oznakowanie rur z mediami
– obowiązkowe certyfikaty jakości i bezpieczeństwa maszyn pralniczych
– odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń pralni

 

Powiązane artykuły

Kontakt
email : kontakt@koalicjacr.pl
O nas

Jesteśmy grupą specjalistów z branży pralniczej. Pragniemy podzielić się swoim doświadczeniem i udzielać porad innym. Zapraszamy do czytania.

Zaprzyjaźnione firmy