Groźny dla ludzi i środowiska naturalnego. Perk w pralniach komercyjnych.

Z pewnością czyszczenie na sucho jest bardzo wygodne i sprawdza się w przypadku prania delikatnych tkanin lub ubrań przeznaczonych na wyjątkowe okazje. Jednak konwencjonalne techniki czyszczenia na sucho są dalekie od działań proekologicznych. Przeciwnie, chemikalia i procesy stosowane w pralniach komercyjnych są nie tylko niezdrowe dla pracowników i dla użytkowników, ale także groźne dla środowiska.

Jakie problemy generuje czyszczenie na sucho?
Oskarżenia wymierzone w konwencjonalne pralnie chemiczne są liczne i poważne, a jednak większość konsumentów wciąż nie ma pojęcia o niebezpieczeństwach. Głównym problemem jest ciekły rozpuszczalnik stosowany najczęściej do czyszczenia na sucho: perchloroetylen (perk). 

Perk może bardzo negatywnie wpływać na zdrowie. Perchloroetylen, który może być wchłaniany za pośrednictwem wody pitnej, dróg oddechowych, mleka matki i poprzez kontakt ze skórą, jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenie wątroby i nerek, nudności, zawroty głowy, senność i zmęczenie, a nawet utrata pamięci i wywoływanie stanu odurzenia. Długotrwałe narażenie pracowników pralni chemicznej na oddziaływanie perku może skutkować wyższym odsetkiem nieregularnych miesiączek, poronień oraz raka i zaburzeń neurologicznych. 

Perk wywołuje także pewne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ten rozpuszczalnik może zanieczyszczać powietrze, glebę i wodę. Rozkładając się na niezwykle toksyczne chemikalia, zuboża warstwę ozonową, szkodząc ludziom i dzikiej przyrodzie. Niewielka ilość substancji może zanieczyścić ogromne ilości gleby i wody, które stają się toksycznym środowiskiem dla organizmów wodnych i roślin. Ścieki z pralni chemicznych są uważane za odpady niebezpieczne i dlatego w większości krajów podlegają regulacji. Jednak nie brakuje punktów pralniczych, które naruszają prawo. 

Ekologiczne alternatywy dla wykorzystania perku
Obecnie istnieje kilka dobrych, naturalnych metod czyszczenia na sucho, które są wysoce skuteczne, a jednocześnie znacznie łagodniejsze dla środowiska, pracowników pralni oraz ich użytkowników. Z pewnością ich wprowadzenie do usług pralni wymaga trochę wysiłku, ale warto go podjąć. Pierwszym sposobem na ograniczenie używania perku jest wykorzystanie dwutlenku węgla. Jest on stosowany w wysokociśnieniowych maszynach do czyszczenia odzieży. Używanie ciekłego silikonu, którego źródłem są naturalne substancje takie, jak krzemionka jest bezpieczną i skuteczną metodą prania bez szkodliwej chemii. W naszym kraju z powodzeniem znajdziemy pralnie stosujące ciekły silikon o wiele bardziej przyjazny dla środowiska, niż perchloroetylen.

Powiązane artykuły

Kontakt
email : kontakt@koalicjacr.pl
O nas

Jesteśmy grupą specjalistów z branży pralniczej. Pragniemy podzielić się swoim doświadczeniem i udzielać porad innym. Zapraszamy do czytania.

Zaprzyjaźnione firmy